قيمت طلاي قيمت سكه قيمت زنده

قيمت طلاي قيمت سكه قيمت زنده

قیمت انس طلا روز شنبه 1399/11/4

شنبه چهارم 11 1399

قیمت انس طلا روز شنبه 1399/11/4  به ۱,۸۵۶ یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش  دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

(0) نظر

قیمت اونس طلا امروز شنبه چهار بهمن ماه 99

شنبه چهارم 11 1399

 قیمت اونس طلا امروز شنبه چهار بهمن ماه 99  به ۱,۸۵۶یک هزار و هشتصد و پنجاه و شش دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

(0) نظر
X